Radiografi

Radiografistudiet vil så langt som mulig digitalisere alt nødvendig fagstoff slik at det blir åpent og gratis tilgjengelig på nett for alle som ønsker tilgang. Arbeidet er nærmere beskrevet her.