LæringsLedelse

Læringsledelse og digitalisering er en tilleggsmodul til PISA-modellen for ledere ved OsloMet. Gjennom arbeid over flere år har ledere og lærere ved Institutt for naturvitenskapelige helsefag ved OsloMet oppnådd gode resultater fra organisering, kommunikasjon og strategisk arbeid knyttet til digitalisering av undervisningsopplegg. Det gjelder på individ-, institutt- og fakultetsnivå.

Dette kurset er utviklet på bakgrunn av slike erfaringer og ledes av institutt- og studieledere ved naturvitenskapelig helsefag.

Oslo Met har i overkant av 2.200 ansatte hvorav ca 900  i UF-stilling. Hvert år holdes kurs for 50 bachelorutdanninger, nesten 30 mastergrader og 6 Ph.D.-programmer. Til det trengs læremidler som dekker omlag 10.000 studiepoeng. Selv om en deler på digitaliseringsjobben mellom utdanningsinstitusjoner, forlag, NRK osv., vil en omlegging kreve fokusert innsats over flere år.

Institutt for naturvitenskapelige helsefag spiller en ledende rolle i digitalisering av undervisningen ved Oslo Met. Det har flere årsaker. God og engasjert ledelse er en av dem.

Dette kurset gir et konsentrat av hvordan dette arbeidet har vært utført og hva vi ser som nødvendig framover.