LæringsLedelse

Om kvalitet, karriere, aktuelle programvarer og om lederrollen i digitaliserings-arbeidet. Dette materialet utgjør en særegen modul i PISA-kurset og kan tas frittstående eller som en del av dette.

Oslo Met har i overkant av 2.200 ansatte hvorav ca 900  i UF-stilling. Hvert år holdes kurs for 50 bachelorutdanninger, nesten 30 mastergrader og 6 Ph.D.-programmer. Til det trengs læremidler som dekker omlag 10.000 studiepoeng. Selv om en deler på digitaliseringsjobben mellom utdanningsinstitusjoner, forlag, NRK osv., vil en omlegging kreve fokusert innsats over flere år.

Institutt for naturvitenskapelige helsefag spiller en ledende rolle i digitalisering av undervisningen ved Oslo Met. Det har flere årsaker. God og engasjert ledelse er en av dem.

Dette kurset gir et konsentrat av hvordan dette arbeidet har vært utført og hva vi ser som nødendig framover.