Håndboka

Denne håndboka dekker emner av felles interesse for egne og eksterne (potensielle) studenter og tilsatte. Fra innholdet:

 • lett tilghengelig framstilling av studieprogrammer og faglige emner med tanke på innhold og som eksempel på elæring som instituttet tilbyr
 • instituttets organisering som gir innsyn utenfra og som introduksjon til nye studenter og tilsatte
  • struktur (inndelinger, ledelse, plass i OsloMet)
  • prosesser (årshjul, budsjettrutiner, studentmedvirkning)
 • praksis
  • praksisordninger
  • praksissteder
  • praksisperiodene
   • å forberede
   • å gjennomføre
   • å avslutte, evaluere og rapportere
 • eksternt samarbeid
  • nasjonalt
  • internasjonalt

Håndboka lages etter PISA-modellen som

 • materiale til selvstudium for alle (partnere, praksisfelt, mulig framtidig tilsatte, studentrekruttering)
 • materiale til forberedelse før møter (orienteringsmøter, instituttmøter, ..)
 • løpende evaluering og revisjon (modifisert “læringsanalyse”), lettbent opplæring i PISA-metodikken