Statistikk


Prosjektet tar utgangspunkt i flere digitale læringsressurser for emner innen statistikk og metodelære. Rammer og perspektiv er under justering.

Vi arbeider med datamatrisen og programmer som Excel og SPSS og går gjennom sentrale deskriptive og induktive statistiske metoder av betydning for undersøkelsesmetodikk og FoU-arbeid i naturvitenskapelige helsefag. Kurset tar også opp bredden i mønsterkjenning og automatisk klassifikasjon.

Kurset er bygd over deler som har vært utviklet av Anne Therese Tveter,  Lene Berge Holm og Helge Høivik. Inntil vi får utpekt en ny redaktør, fungerer Helge som det.