HealthTech

Dette kurset gir en oversikt over aktuelt digitalt og genteknologisk utviklingsarbeid av betydning for videregående studenter i  kjemi, bioteknologi, visualisering, mønsteranalyse og numerisk maskinstyring. Kurset forutsetter påbegynte studier 2. år ved et relevant utdanningsprogram og at studentene har forkunnskaper som minst tilsvarer kurset i Tech. Phil. ved OsloMet.