Start


MOOCAHUSET

Vi tar her som premiss at nødvendige læreverk i høyere utdanning i Norge skal være gratis tilgjengelig på nett for hele befolkningen i 2025.

Gabi Høium Hurlen

Institutt for naturvitenskapelige helsefag har arbeidet med dette siden 2015, men nå gjør vi det eksplisitt. Arbeidet organiseres på tre nivåer med tilhørende lederskap:

 • særegent for hvert utdanningsområde/studieprogram (studieleder, emneansvarlig)
 • felles på instituttnivå (instituttleder)
 • integrasjon og spredning på institusjonsnivå (hele ledergruppa)

Ansvarlig for  arbeidet fra Bokskapets side i den aktuelle perioden  er rådgiver Gabi Høium Hurlen.

Konkretisert for NVH

 • felles læreverk for alle utdanningsområder på instituttet
  • Digital LæringsLedelse
  • Helseteknologi (bio & data)
  • Håndbokskunnskap
  • Statistikk og kvantitativ metode
 • særegne læreverk for hvert utdanningsområde
  • Biomedisin
   • Bioingeniør-lab (nasjonalt)
  • Farmasi
   • Samfunnsfarmasi/Social Pharmacy (internasjonalt)
  • Radiografi
   • samtlige kurs (“vegg-til-vegg”)
  • Tannteknikk
   • Fixed Prosthodontics (internasjonalt)

Integrasjon: Dimensjoner

Læreverkene vi utvikler skal

 • Stå på egne ben i forhold til det fagområde de omhandler
 • Ha kvalitetssikrede referanser til annet relevant fagstoff basert på læringsutbyttebeskrivelser, som da peker mot et alternativ til statarisk/kursorisk pensum.
 • Lages med tanke på bruk nasjonalt og – i noen tilfelle – internasjonalt

Løsningene skal samlet sett realisere og bli foregangseksempler på flere typer integrasjoner og samhandlingsløsninger:

 • Instituesjonell diffusjon (erfaringsspredning, kapasitetsutvikling)
  • institutt/fakultet
  • institutt/universitetsbibliotek
 •  Dekningsgrad
  • hele utdanninger (eks.: radiografi) / vegg-til-vegg
  • hele landet / sør-til-nord
  • internasjonalt / pol-til-pol
 • Samspill mellom flere digitale systemer
  • Open edX/Canvas
   • delte læringsobjekter via DLR
   • Learning Tools Interoperability (LTI)
  • Open edX/Office 365
   • Gruppefunksjonen i Outlook m/
    • Samtaler (gruppeorientert epost)
    • Filer (felles filarkiv)
    • Planner (tid/oppgave/ansvarlig)
    • Nettsted (interne info-sider i Sharepoint)
   • Onedrive
   • Excel, MySQL & Insights (læringsanslyse). Azure.
 • Samspill mellom ulike typer samfunnsoppdrag
  • undervisning/praksis
  • primærutdanning/etter- og videre-utdanning
  • undervisning/forskning
 • Samspill mellom utdanningsnivåer
  • Bachelor/Master
  • Master/Ph.D.

Vi løser utfordringene for brede miljøer ved god kommunikasjon og ved at smalere og spissede miljøer går foran, høster erfaringer og bygger modeller. De siste må samtidig forplikte seg til å delta i diffusjonsprosessene underveis og i ettertid. Slik formidling i bredden skjer ikke lineært, men må styres og tilpasses med sans for det muliges kunst.

Institutt for naturvitenskapelige helsefag og Bokskapet tar her på seg en oppgave med å gå foran i dette arbeidet, svært gjerne sammen med andre på egen og andre utdanningsinstitusjoner.

Faser 2015-21

Praksis-og formidlingsorientert kvalifisering av Institutt for naturvitenskapelige helsefag som foregangsmiljø i helhetlig digitalisering ved OsloMet.

 • fase 1: 2015-2017 ER GJENNOMFØRT (rammeverk, trainees)
  • Utvikling av organisatorisk og teknologisk plattform/ramme
   • Bokskapet på Open edX driftet av Unit (6.000 registrerte brukere)
   • Rammer og regelverk er på plass
  • Utvikling av digitale læreverk
   • 23 er publisert
   • 20-30 under utvikling
  • Bred kompetanseutvikling i staben
   • 100 deltakere på PISA-kurs
   • 4-5 kolleger har kvalifisert seg internt MOOCAHUSET
  • Digitalt lederskap
 • fase 2: 2018-2019 UNDER ARBEID (4-6 trainers i 2019)
  • LæringsLedelse – lederorientert modul i PISA-kurset
  • Internship – utvikle kollegaveiledning/erfaringsspredning
   • Delta i 1-2 utvikligsarbeider i NVH/UB
   • Delta i Bokskapets virksomheter
    • PISA [ deltaker | assistentlærer | lærer ]
   • Utvikle eget læreverk i Bokskapet og lede egen redaksjon
  • Radiografi
   • Full faglig dekning (vegg-til-vegg)
   • Nasjonalt nedslag (sør-til-nord)
  • Bioingeniør
   • Nasjonalt nedslag: Bioingeniør-lab
  • Tannteknikk
   • Internasjonalisering: Fixed Prosthodontics
  • Farmasi
   • Internasjonalisering, nivåintegrasjon: Social Pharmacy
  • Felles (instituttledelse)
   • Health Tech for Natural Sciences in Health Care
   • Statistikk
   • Digital LæringsLedelse
   • Håndbokskunnskap
 • fase 3: 2020-2021 UNDER FORBEREDELSE
  • Interns
   • 1. gruppe etablerer lokale prosjekter og opplæring
   • Ny gruppe på 4-6 (som i fase 2)
  • Integrasjon PISA
   • lederskap
  • Publisering og utrulling
   • Nasjonale kurs
   • Internasjonale kurs
  • Integrasjon [ Canvas |Open edX | Office 365 ]

Leveranse 2021

 • 20 nye læreverk
  • 10 NVH
  • 10 øvrige institutter
 • 20 læringsarkitekter (bistå produksjon av 50 læreverk pr år 2021-25)
 • Bokskapet er nasjonalt anerkjent publiseringskanal
  • Velkvalifisert stab foran 5-årsperioden 2021-25 (bistå produksjon av 40-50 læreverk pr år)
 • Strategisk kunnskaps- og praksisutvikling